प्रमाणपत्र

1.Floor-Score

फ्लोर-स्कोर

2.CE

CE

3.Unilin

युनिलिन

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge क्लिक प्याटेन्ट

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

about17कम्पनी योग्यता

about17SPC फ्लोरिङ परीक्षण रिपोर्ट - DEGE

about17परीक्षण रिपोर्ट - लमिनेट फ्लोरिंग