சான்றிதழ்

1.Floor-Score

ஃப்ளோர்-ஸ்கோர்

2.CE

CE

3.Unilin

யூனிலின்

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge கிளிக் காப்புரிமை

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

எஸ்.ஜி.எஸ்

about17நிறுவனத்தின் தகுதி

about17SPC FLOORING சோதனை அறிக்கை - DEGE

about17சோதனை அறிக்கை - லேமினேட் தளம்