சான்றிதழ்

1.மாடி-மதிப்பெண்

ஃப்ளோர்-ஸ்கோர்

2.CE

CE

3.யூனிலின்

யூனிலின்

4.VALINGE-Click-PATENT

Valinge கிளிக் காப்புரிமை

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.எஸ்.ஜி.எஸ்

எஸ்.ஜி.எஸ்

சுமார் 17நிறுவனத்தின் தகுதி

சுமார் 17SPC FLOORING சோதனை அறிக்கை - DEGE

சுமார் 17சோதனை அறிக்கை - லேமினேட் தளம்


DEGE ஐ சந்திக்கவும்

DEGE WPC ஐ சந்திக்கவும்

ஷாங்காய் டோமோடெக்ஸ்

சாவடி எண்:6.2C69

தேதி: ஜூலை 26-ஜூலை 28,2023