Giấy chứng nhận

1.Floor-Score

Điểm sàn

2.CE

CE

3.Unilin

Unilin

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge Click bằng sáng chế

5.ISO9001

ISO 9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

about17Chứng chỉ Công ty

about17BÁO CÁO THỬ NGHIỆM SÀN SPC - DEGE

about17Báo cáo thử nghiệm - Sàn gỗ